Ekspertinių išvadų dėl priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 „Smart FDI“ projektų teikimas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra neatlygintinai teikia ekspertines išvadas dėl projekto veiklų atitikimo MTEP (mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros veiklai) bei sumanios specializacijos kryptims ir prioritetams (pagal priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 „Smart FDI“). 

Pateikiami dokumentai:

  • Įmonės lydraštis
  • Paraiška su priedais, parengta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 „Smart FDI“ projektų finansavimo sąlygų aprašą ir kvietimo reikalavimus, kuri bus teikiama Lietuvos verslo paramos agentūrai (http://lvpa.lt/lt/paraiskos/01.2.1-lvpa-t-848-smart-fdi-430

Dokumentai priimami elektroniniu paštu info@mita.lt arba gali būti pateikti asmeniškai, pristatyti pašto kurjerio ar atsiųsti registruotu laišku Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai adresu: A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius. 

Konsultacijos teikiamos tel. (8 5) 2644709, el. paštu danute.stankeviciene@mita.lt.

Dokumentai priimami nuolat.

Ekspertinės išvados įmonei bus pateikiamos per 60 kalendorinių dienų. 

MITA ekspertinė veikla organizuojama vadovaujantis Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 2011 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 2V-27 „Dėl Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Kiti svarbūs dokumentai: