• Pradžia
 • Nacionalinės programos
 • Įvykdytos programos
 • Aukštųjų technologijų programa

Aukštųjų technologijų programa

Aukštųjų technologijų plėtros 2011–2013 metų programa tęsė ankstesniąją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą, 2007–2013 metų Aukštųjų technologijų plėtros programą.

Programą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo bei ūkio ministrų 2011 m. sausio 4 d. įsakymu Nr.V-1/4-2 „Dėl aukštųjų technologijų plėtros 2011-2013 metų programos patvirtinimo" administravo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Programos tikslas – padėti plėtoti Lietuvoje jau esamas aukštųjų technologijų kryptis, perspektyvias pasaulio mastu ir turinčias mokslinį potencialą, kuris įgalina gaminti produktus, konkurencingus pasaulinėje rinkoje.

Programos uždaviniai – plėtoti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus šiose kryptyse:

 • Biotechnologijų,
 • Mechatronikos,
 • Lazerių technologijų,
 • Informacinių technologijų,
 • Nanotechnologijų ir elektronikos.

Kodėl programa svarbi Lietuvai?

 • Ekonomikos augimą ateityje gali užtikrinti tik aukštųjų technologijų gamybos, t. y. mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatams imlios gamybos, sektoriuje dalies didėjimas. Šiuo metu Lietuvoje ši dalis sudaro mažiau nei 0,8 procento.
 • Programa skatino mokslo ir verslo bendradarbiavimą, parodė bendros jų veiklos produktyvumą ir tai, kad palyginti greitai atsiperka įdėtos lėšos.
 • Kryptingai koncentruojamos lėšos ir specialistų pastangos plėtoti jau esamą konkurencingą pasaulyje aukštųjų technologijų gamybą.
 • Sukurtos darbo vietos labiausiai kvalifikuotiems specialistams, taip sprendžiama „protų nutekėjimo“ problema.
 • Programa skatino užsienio investicijas į aukštąsias technologijas.

Kvietimai

2011 m. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra skelbė du kvietimus teikti paraiškas dalyvauti Aukštųjų technologijų plėtros 2011-2013 m. programoje. 

II kvietimas

I kvietimas 

Dalyvavimo taisyklės

Projekto vykdytojais gali būti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys: mokslo ir studijų institucijos ir ūkio subjektai (MVĮ);

Dalyvavimo sąlygos

 • Projekte turi dalyvauti ne mažiau nei du partneriai - mokslo ir studijų institucija kartu su ūkio subjektu;
 • Projekto koordinatoriumi gali būti mokslo ir studijų institucija arba ūkio subjektas;
 • Partneriai privalo sudaryti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį; 

Plačiau apie dalyvavimo programoje sąlygas:

Paraiškų teikimas

 • Paraišką teikia projekto vadovas visų projekto vykdytojų vardu;

 • Paraiškos turi būti užpildytos lietuvių ir anglų kalbomis kompiuteriu;

 • Pateikiama paraiškos elektroninė versija ir projekto koordinatoriaus rašto originalas;

 • Paraiška turi būti įteikta asmeniškai,  pristatyta pašto kurjerio arba atsiųsta registruotu laišku iki kvietime nurodyto termino.

Paraiškų vertinimas 

Vertinant paraiškas, yra atliekamas:

 • administracinis vertinimas;
 • ekspertinis vertinimas.

Paraiškos vertinimo ciklas:

 • Administracinis vertinimas – atlieka administracinio vertinimo darbo grupė. Tikrinami teikiami dokumentai, informacija bei paraiškos atitikimas reikalavimams.
 • Tuo atveju, jei paraiškoje trūksta informacijos ar duomenų, pareiškėjas prašomas papildyti paraišką. To neatlikus paraiška atmetama.
 • Ekspertinis vertinimas. Paraišką vertina ne mažiau nei trys ekspertai, vadovaudamiesi Paraiškos vertinimo metodika.
 • Programos taryba, apibendrinusi ekspertų išvadas ir rekomendacijas, sudaro finansuotinų projektų eilę ir teikia Agentūros direktoriui.
 • Agentūros direktorius priima galutinį sprendimą dėl lėšų skyrimo bei finansavimo intensyvumo.
 • Sudaromos lėšų skyrimo sutartys.

Paraiškos vertinimo procedūra atliekama ne ilgiau nei per 50 darbo dienų nuo kvietimo pabaigos.

Finansavimas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra konkursiniu būdu skiria valstybės finansavimą (Švietimo ir mokslo ministerijos lėšos) Aukštųjų technologijų plėtros 2011-2013 m. programos projektams.

2013 m. skirta 3,61 mln. litų. 

2012 m. skirta 4,47 mln. litų.

Ataskaitos

 • Projekto koordinatorius kasmet pateikia Agentūrai metinę, o pabaigęs projektą – baigiamąją ataskaitą, kurios yra vertinamos. Ataskaitą vertina ne mažiau nei du ekspertai.
 • Programos taryba, apibendrinusi ekspertinio vertinimo išvadas, teikia Agentūros direktoriui siūlymus dėl projektų ataskaitų tvirtinimo.

 • Projekto ataskaitos yra tvirtinamos Agentūros direktoriaus įsakymu.

 • Patvirtinus metines projekto ataskaitas, lėšų gavėjas turi teisę gauti Agentūros finansavimą kitam projekto etapui.

Reikalavimai ataskaitų teikimui:

Patvirtintos ataskaitos 

Svarbūs dokumentai 

 
© Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. Goštauto 12-219, LT-01108 Vilnius. Tel. +370 (5) 2644708; faksas +370 (5) 2312292; el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.