• Pradžia
 • Nacionalinės programos
 • Įvykdytos programos
 • Pramoninės biotechnologijos programa

Pramoninės biotechnologijos programa

Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2011-2013 metų programa tęsė ankstesnę, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2007–2010 metų programą, kuri sėkmingai nustatė naujoms verslo šakoms perspektyviausias sritis.

Programą administravo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Programos tikslas – spartinti biotechnologijos srities pramonės plėtrą Lietuvoje.

Uždaviniai:

 • Sukurti medžiagas ir produktus iš atsinaujinančių žaliavų, naudojant biotechnologinius metodus.
 • Sukurti bioplastikus bei medžiagas jiems gauti iš atsinaujinančių žaliavų, naudojant biotechnologinius metodus.
 • Sukurti naujus biokatalizatorius ir plėtoti jų taikymo technologijas.
 • Sukurti farmacinės ir veterinarinės paskirties produktus.

Kuo programa aktuali Lietuvai?

Pramoninės biotechnologijos plėtra yra aktuali Lietuvai, kadangi pramoninės biotechnologijos gamybos sritis yra nauja ir labai sparčiai auganti. Pasaulinės pramoninės biotechnologijos plėtros tendencijos sudaro prielaidas manyti, kad pramoninės biotechnologijos šaka, kurianti aukštos pridėtinės vertės produktus, gali tapti labai reikšminga Lietuvos ūkio struktūroje. Be to, Lietuvoje yra sudarytos palankios sąlygos pramoninės biotechnologijos plėtrai:

 • didelis potencialas apsirūpinti atsinaujinančiomis žaliavomis;
 • veikia pramoninės biotechnologijos, biotechnologijos ir biofarmacijos įmonės;
 • atliekami biotechnologiniai moksliniai tyrimai;
 • rengiami biotechnologijos sričiai reikalingi specialistai;
 • sukurtas palankus socialinis klimatas.

Kas gali dalyvauti?

Projekto vykdytojais gali būti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys: mokslo ir studijų institucijos ir ūkio subjektai (MVĮ);

Dalyvavimo sąlygos

 • Projekte turi dalyvauti ne mažiau nei du partneriai - mokslo ir studijų institucija kartu su ūkio subjektu;
 • Projekto koordinatoriumi gali būti tik ūkio subjektas. 
 • Partneriai privalo sudaryti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį;

Plačiau apie dalyvavimo programoje sąlygas:

Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 2V-29 „Dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų projektų konkursinio finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  

Paraiškų teikimas

 • Paraišką teikia projekto vadovas visų projekto vykdytojų vardu;;
 • Paraiškos turi būti užpildytos lietuvių ir anglų kalba kompiuteriu;
 • Pateikiama paraiškos elektroninė versija ir projekto koordinatoriaus rašto originalas;
 • Paraiška turi būti įteikta asmeniškai, pristatyta pašto kurjerio arba atsiųsta registruotu laišku iki kvietime nurodyto termino.

Paraiškų vertinimas

Vertinant paraiškas, yra atliekamas:

 • administracinis vertinimas;
 • ekspertinis vertinimas.

Paraiškos vertinimo ciklas:

 • Administracinis vertinimas – atlieka administracinio vertinimo darbo grupė. Tikrinami teikiami dokumentai, informacija bei paraiškos atitikimas reikalavimams.
 • Tuo atveju, jei paraiškoje trūksta informacijos ar duomenų, pareiškėjas prašomas papildyti paraišką. To neatlikus paraiška atmetama.
 • Ekspertinis vertinimas. Paraišką vertina ne mažiau nei trys ekspertai, vadovaudamiesi Paraiškos vertinimo metodika.
 • Programos taryba, apibendrinusi ekspertų išvadas ir rekomendacijas, sudaro finansuotinų projektų eilę ir teikia Agentūros direktoriui.
 • Agentūros direktorius priima galutinį sprendimą dėl lėšų skyrimo bei finansavimo intensyvumo.
 • Sudaromos lėšų skyrimo sutartys.

Paraiškos vertinimo procedūra atliekama ne ilgiau nei per 50 darbo dienų nuo kvietimo pabaigos.

Pramoninės biotechnologijos programos projektų finansavimas 2013m. 

Eil. Nr. Projekto koordinatorius, projekto vadovas Projekto akronimas Agentūros skiriamos lėšos, Lt
1. UAB „Nomads“, dr. Aušra Ražanskienė TransiRNA 169 794
2. UAB „Biocentras“, Bronislovas Tvaska BIOLUBRICANT 62 500,74
3. UAB „Biocentras“, dr. Saulius Grigiškis BIOEKOTECH 162 348,95
4. UAB „BIOK Laboratorija“, Natalija Liškauskienė COSMETIZYM 145 886
5. AB „NAUJOJI RINGUVA“, Jurgita Žilvinskaitė FASTREMOVE 273 858,59
6. UAB „Altechna R&D“, Vytautas Stočkus BIO-MATRIX 343 896,77
Iš viso: 1 158 285,05

Pramoninės biotechnologijos programos projektų finansavimas 2012m.

Eil. Nr. Projekto koordinatorius, projekto vadovas Projekto akronimas Agentūros skiriamos lėšos, Lt
1. AB „Naujoji Ringuva“, Jurgita Žilvinskaitė FASTREMOVE 250 000
2.  UAB „Altechna R&D“, Vytautas Stočkus BIO-MATRIX 250 000
3. UAB „Nomads“, dr. Aušra Ražanskienė TransiRNA 176 260
4. UAB „Biocentras“, dr. Egidijus Vladas Baškys BIOLUBRICANT 215 525
5. UAB „Labtarna“, Robertas Zapolskas BIOEKOTECH 206 659
6. UAB „BIOK Laboratorija“, Jolanta Banienė COSMETIZYM 156 616
Iš viso: 1 255 060

Ataskaitos

 • Projekto koordinatorius kasmet pateikia Agentūrai metinę, o pabaigęs projektą – baigiamąją ataskaitą, kurios yra vertinamos. Ataskaitą vertina ne mažiau nei du ekspertai.

 • Programos taryba, apibendrinusi ekspertinio vertinimo išvadas, teikia Agentūros direktoriui siūlymus dėl projektų ataskaitų tvirtinimo.

 • Projekto ataskaitos yra tvirtinamos Agentūros direktoriaus įsakymu.

 • Patvirtinus metines projekto ataskaitas, lėšų gavėjas turi teisę gauti Agentūros finansavimą kitam projekto etapui.

Apie reikalavimus ataskaitų teikimui:

Patvirtintos ataskaitos 

© Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. Goštauto 12-219, LT-01108 Vilnius. Tel. +370 (5) 2644708; faksas +370 (5) 2312292; el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.