• Pradžia
  • Nacionalinės programos
  • MTEP rezultatų komercinimas

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia Lietuvos mokslo ir studijų institucijas, mokslininkus, tyrėjus ir studentus teikti paraiškas Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) rezultatų komercinimo projektų konkursams.

Projektų konkursais siekiama įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“. Iki 2020 m. yra numatyta paskelbti 5 kvietimus.

Priemonė finansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis („de minimis“ pagalba). Projektams įgyvendinti iš viso numatoma skirti iki 10 136 700 EUR.

Priemonės tikslas – komercinti mokslinių tyrimų rezultatus, kuriant mokslui imlias įmones. Priemonė skirta paskatinti inovatyvaus produkto, technologijos ar paslaugos komercinimo procesą bei jų patekimą į rinką.

Siekiama, kad mokslo ir studijų institucijose sukauptos žinios būtų pritaikomos praktikoje, virstų produktais, kuriuos galima parduoti.

Remiamos veiklos - mokslo ir studijų institucijoje sukurto prototipo išvystymas iki galutinio prototipo, jo išbandymas ir demonstravimas, bandomosios partijos gamyba ir sukurto naujo produkto įvertinimas. Reikalaujama, kad projektas prisidėtų prie Sumanios specializacijos (plačiau: http://www.smm.lt/web/lt/mokslas/sumani_spec) programos krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo, plėtojant MTEP sritis, kurios atitinka bent vieną prioriteto veiksmų plane nustatytą teminį specifiškumą.

Paraiškų teikimas ir finansavimas

Paraiškų teikėjai – Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, arba įmonės, kurių akcininkais yra mokslo ir studijų institucija, mokslininkai, tyrėjai, studentai.  Projektų  vykdytojai – mokslo ir studijų institucijos kartu su naujai įsteigtomis įmonėmis.

Finansuojami projektai, kurių trukmė – iki 12 mėn.

Pagal priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.

Projektų patirtos išlaidos apmokamos taikant fiksuotąją sumą (apimančią projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio, prekių ir paslaugų, reikalingų MTEP darbams atlikti, išlaidas bei netiesiogines išlaidas).

Avansu gali būti skiriama iki 50 proc. fiksuotosios sumos. Likusi suma išmokama tik po teigiamo įgyvendinto projekto įvertinimo.

Didžiausia vienam projektui skiriama fiksuotoji suma (EUR):

  • iki 23579 EUR, jeigu PVM yra tinkamas finansuoti;
  • iki 21404 EUR, jeigu PVM yra netinkamas finansuoti.

Daugiau informacijos apie šią priemonę galite rasti ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt

Informaciją teikia Leonidas Jelenskis, tel. (8 5) 2 644 701, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Svarbūs dokumentai

Aprašas ir jo priedai

Paraiška ir jos priedai

Kiti dokumentai 

 

© Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. Goštauto 12-219, LT-01108 Vilnius. Tel. +370 (5) 2644708; faksas +370 (5) 2312292; el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.