• Pradžia
  • Nacionalinės programos
  • Pramoninė doktoratūra

Pramoninė doktoratūra

MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS
KVIETIMAS

DĖL PARAIŠKŲ TEIKIMO PRAMONINĖS DOKTORANTŪROS DISERTACIJŲ TEMŲ IDĖJŲ ATRANKOS

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas pramoninės doktorantūros disertacijų temų idėjų atrankos konkursui.

Paraiškas gali teikti:

Privatus juridinis asmuo, vykdantis mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklą, veikiantis ne trumpiau nei 3 metus nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre datos ir turintis konsultantų, galinčių konsultuoti doktorantą dėl pramoninės doktorantūros veiklų.

Paraiškų teikimo tvarka ir forma yra reglamentuota Doktorantūros disertacijų temų idėjų atrankos konkurso ir finansavimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas), patvirtintame Agentūros direktoriaus 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 2V-110. 

Pareiškėjas Agentūrai privalo pateikti:

  1. Užpildytą Aprašo 1 priedą „Idėja pramoninės doktorantūros disertacijos temai“
  2. Pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą įsipareigojimą, kad doktorantas bus įdarbintas įmonėje ir jam bus sudarytos sąlygos atlikti MTEP veiklas, susijusias su disertacijos tema
  3. Pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą patvirtinimą, kad įmonėje yra darbuotojų, galinčių būti doktoranto konsultantais
  4. Pareiškėjo registracijos Juridinių asmenų registre nuorašą arba elektroninį sertifikuotą Juridinių asmenų registro išrašą.

Paraiškos dokumentai (originalas) turi būti pristatyti vienu iš šių būdų:

  • įteikti asmeniškai;
  • atsiųsti naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis.

Paraiškos turi būti pristatytos adresu:

  • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, A. Goštauto g. 12 – 219, LT-01108 Vilnius.

Paraiškos teikimo Agentūrai terminas – 2017 m. gegužės 5 d. 15.30 val. Po nurodyto paraiškų pateikimo termino paraiškos nepriimamos. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2017 m. gegužės 5 d.

Informaciją apie kvietimą teikia Agentūros vyr. specialistė Daiva Keršienė, tel. (8 5) 212 7435, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Svarbūs dokumentai

 
© Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. Goštauto 12-219, LT-01108 Vilnius. Tel. +370 (5) 2644708; faksas +370 (5) 2312292; el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.