Kvietimai

MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS
KVIETIMAS

DĖL PARAIŠKŲ TEIKIMO TECHNOLOGINĖS PLĖTROS PROJEKTŲ ATRANKAI

2017 m. birželio 1 d.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas technologinės plėtros projektų atrankos konkursui. 

Paraiškas gali teikti:

Mokslo ir studijų institucija (atitinkanti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme pateiktą apibrėžimą ir įregistruota Švietimo ir mokslo institucijų registre), kartu su partneriu(-iais) privačiu juridiniu asmeniu, atitinkančiu labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą ir sudariusi jungtinės veiklos sutartį.

Paraiškų teikimo tvarka ir forma yra reglamentuota Technologinės plėtros projektų Finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas), patvirtintame Agentūros direktoriaus 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 2V- 154.

Numatoma projektų pradžia: 2017 m. rugsėjo 1 d. Projektų trukmė - iki 16 mėn. (iki 2018 m. gruodžio 31 d.)

Bendra projekto vertė, kartu su įmonės indėliu, iki 100 000,00 eurų. 

Paraiškas Agentūrai teikia projekto koordinatorius.

Pareiškėjas Agentūrai privalo pateikti:

  1. Paraišką Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinės sistemos (MTEPIS, www.e-mokslovartai.lt) priemonėmis (paraiškos A priedas pildomas tik anglų kalba);
  2. Institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas įgaliojimą darbuotojui pateikti paraišką MTEPIS priemonėmis (laisva forma);
  3. Jungtinės veiklos sutarties kopiją;
  4. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto deklaraciją (teikia įmonės);
  5. Darbo užmokesčio įkainio pagrindimo dokumentai;
  6. Projekto darbo grupės CV (anglų kalba);
  7. Projekto koordinatoriaus deklaraciją
  8. Kainas pagrindžiantys dokumentai.

Paraiškos priimamos MTEPIS priemonėmis nuo birželio 1 d. (12 val.) iki  2017 m. liepos 17 d. (16:30 val.)

Po nurodytos paraiškų pateikimo datos paraiškos nepriimamos.

Kontaktai informacijai:

Daiva Keršienė
(8 5) 212 7435
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


© Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. Goštauto 12-219, LT-01108 Vilnius. Tel. +370 (5) 2644708; faksas +370 (5) 2312292; el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

© Agency for Science, Innovation and Technology
A. Gostauto str. 12-219, LT-01108 Vilnius. Phone: +370 (5) 2644708; FAX: +370 (5) 2312292; E-mail: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.