Kvietimai

KVIETIMAS
TEIKTI PARAIŠKAS DĖL DALYVAVIMO TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE IR TARPTAUTINĖSE MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ PROGRAMŲ VEIKLOSE (TYKU 2)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) įgyvendindama projektą „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU 2)“, projekto numeris 09.3.3-ESFA-V-711-01-0005, kviečia mokslininkus ir kitus tyrėjus iš mokslo sektoriaus, vykdančius ar ketinančius vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektus teikti paraiškas pagal Dalyvavimo tarptautinių mokslinių tyrimų, ekspertinės plėtros ir inovacijų programų renginiuose išlaidų apmokėjimo mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje aprašą (toliau- Aprašas),  patvirtintą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 2V-68.

Paraiškų teikimo laikotarpis: 2016 m. gegužė – 2019 m. kovo 1 d. 

Pareiškėjas – valstybinė mokslo ir studijų institucija.

Tinkami dalyviai – mokslo vadybininkai, mokslininkai ar tyrėjai iš mokslo sektoriaus.

Minimalūs reikalavimai pareiškėjui:

 1. Dalyvio mokslinių tyrimų krypties atitikimas renginio tematikai;
 2. Dalyvio mokslinė kompetencija;
 3. Dalyvavimo tarptautinėse programose patirtis (paraiškų rengimas, vertinimas, dalyvavimas projektuose, kita);
 4. Dalyvavimo renginyje tikslingumo pagrindimas.

Remiamos veiklos:

 1. Dalyvavimas informaciniuose renginiuose, susijusiuose su paraiškų rengimu, MTEPI projektų valdymu ir administravimu;
 2. Dalyvavimas partnerystės renginiuose ir / ar tyrėjų misijose;
 3. ​Dalyvavimas konsorciumo partnerių susitikimuose, skirtuose MTEPI programų projektams rengti;
 4. Konsorciumo partnerių susitikimų, skirtų MTEPI programų projektų rengimui, organizavimas Lietuvoje;
 5. Dalyvavimas MTEPI asociacijų,  Europos technologijų platformų posėdžiuose ir kituose susijusiuose renginiuose, konferencijose, kurių metu formuojamos naujos strateginės mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros kryptys, temos bei veiklos ir teikiami siūlymai programai „Horizontas 2020“;
 6. Dalyvavimas tarptautiniuose MTEPI programų praktiniuose seminaruose ir / ar stovyklose, kuriuose gali dalyvauti doktorantai.

Paraiškų pateikimas – paraiškos teikiamos per MTEPIS, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki renginio pradžios.

Paraiškų vertinimas:

 1. Paraiškos vertinamos pagal Agentūros direktoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 2V-68 patvirtintus vertinimo kriterijus (žr. Aprašo 11 p.);
 2. Paraiškų vertinimą atlieka Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė.
 3. Pareiškėjų atranką, laimi didžiausią balų skaičių, bet ne mažesnį kaip 15 balų, surinkęs Pareiškėjas (-ai).

Svarbūs dokumentai:

Kontaktinis asmuo detalesnei informacijai:

Sonata Juciutė, projekto specialistė, tel.: (8 5) 2 127 430, el. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

KVIETIMAS
TEIKTI PARAIŠKAS DALYVAUTI „HORIZONTAS 2020“ PROGRAMOS PRAKTINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMO MOKYMUOSE

Informuojame, kad kvietimas yra laikinai sustabdytas. Informacija atnaujinus kvietimą bus paskelbta Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros puslapyje www.mita.lt. Sekite mūsų naujienas.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) įgyvendindama projektą „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU 2)“, projekto numeris 09.3.3-ESFA-V-711-01-005 kviečia mokslininkus ir kitus tyrėjus iš mokslo ir verslo sektorių, mokslo vadybininkus, darbuotojus iš mokslo ir studijų politiką formuojančių ir (ar) įgyvendinančių institucijų teikti paraiškas dalyvauti praktiniuose mokymuose skirtuose kompetencijų ugdymui rengiant „HORIZONTAS 2020“ programos paraiškas.

Mokymų tikslas – kartu su užsienio ekspertais suteikti praktines žinias padedant rengti „HORIZONTAS 2020“ programos paraiškas.

Mokymų forma – užsienio ekspertai su paraiškų rengėjais ar planuojančiais rengti paraiškas pagal nustatytas „HORIZONTAS 2020“ programos temines sritis dirbs grupėse ir individualiai su tikslu parengti kokybišką „HORIZONTAS 2020“ programos paraišką.

Tinkamos mokymų pagal „HORIZONTAS 2020“ programą dalys – visos „HORIZONTAS 2020“ programos dalys išskyrus Marijos Sklodovskos-Kiuri veiksmų programą ir „HORIZONTAS 2020“ programos teminės srities skirtos Mažoms ir vidutinėms įmonėms priemonės I-osios fazės priemonę.

Tinkami pareiškėjai (dalyviai):

 1. Mokslininkai[1] arba tyrėjai[2] iš mokslo ar verslo sektorių, mokslo vadybininkai[3] vykdantys ir/arba ketinantys vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektus ir/arba konsultuojantys projektų rengimo klausimais;
 2. Darbuotojai iš mokslo ir studijų politiką formuojančių ir (ar) įgyvendinančių institucijų.

Minimalūs reikalavimai pareiškėjui (dalyviui):

 1. Aiški ir pagrįsta „HORIZONTAS 2020“ programos projekto idėja;
 2. Sudaryta „HORIZONTAS 2020“ programos projekto grupė ir suburtas arba numatomas suburti „HORIZONTAS 2020“ programos projekto konsorciumas.

Paraiškų pateikimas:

Pareiškėjai (dalyviai) privalo pateikti Agentūros direktoriaus 2017 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 2V-28 patvirtintos formos pasirašytą paraišką ir jos priedus (žr. „Svarbūs dokumentai“) vienu iš būdų:

 1. Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į Agentūrą A. Goštauto g. 12-216, LT-01108 Vilnius;
 2. Arba elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ir Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. pateikiant skenuotą pasirašytos paraiškos versiją arba elektroniniu parašu pasirašytą paraiškos versiją.

Paraiškų pateikimo terminas: Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 31 d. 24:00. Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Agentūrą iki 2017 m. kovo 31 d. 15.00 val. Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ir Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. iki 2017 m. kovo 31 d. 15.00 val.

Paraiškų vertinimas:

 1. Paraiškos vertinamos pagal Agentūros direktoriaus 2017 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 2V-28  patvirtintus vertinimo kriterijus (žr. „Svarbūs dokumentai“);
 2. Paraiškų vertinimą atlieka Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė.
 3. Pareiškėjų (dalyvių) atranką, laimi didžiausią balų skaičių, bet ne mažesnį kaip 20 balų, surinkęs Pareiškėjas (-ai) (dalyvis(-iai)).

Kontaktinis asmuo detalesnei informacijai: Paulius Petrauskas, TYKU 2 projekto vadovas, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. (8 5) 2127439.

Svarbūs dokumentai:

 1. Paraiška ;
 2. Paraiškos vertinimo kriterijai

[1] kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (tyrėjas, turintis mokslo laipsnį)

[2] kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektams)

[3] Lietuvos mokslo ir studijų institucijos (jos padalinio) darbuotojas, pagal pareigybės aprašymą vykdantis šias funkcijas: institucijos (jos padalinio) dalyvavimo programose koordinavimą, organizavimą ar paraiškų dėl projektų finansavimo rengimą.

 

© Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. Goštauto 12-219, LT-01108 Vilnius. Tel. +370 (5) 2644708; faksas +370 (5) 2312292; el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.