CATRENE klasteris

„Klasteris, skirtas taikomiesiems ir technologiniams nanoelektronikos tyrimams“ („Cluster For Application And Technology Research On Nanoelectronics“)

CATRENE – tai valstybinių ir didelių privačių kompanijų, mažų ir vidutinių įmonių, mokslo institutų ir universitetų bendradarbiavimo tinklas, kurio tikslas – kurti ir taikyti inovatyvias puslaidininkių technologijas, užtikrinti lyderystę Europoje šioje technologijų srityje ir pateikti sprendimus besikeičiančioje visuomenėje.

Elektronikos pramonė ir informacinės sistemos yra nuolat auganti pasaulinės ekonomikos dalis šiandien užimanti beveik 10% bendrojo vidaus produkto (BVP). Jos apėmė ir pakeitė įvairias gyvenimo sritis – transportą, ryšius, sveikatą, valdymo paslaugas, bankines sistemas, pramogas ir kultūrą bei sukūrė milijonus darbo vietų versle ir paslaugų sferoje. Jos taip pat yra produkcijos augimo varomoji jėga. Mikro ir nanoelektronika yra esminės, užimančios pagrindinę vietą, elektronikos ir informacinių ir ryšių technologijų (ICT) pramonėje.

Lyderystė naujose rinkose yra tampriai susieta su lyderyste ir „know-how“ mikro ir nanoelektronikos srityje. Tai reikalauja aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros, o taip pat didelių investicijų į infrastruktūrą. Tokios augančios išlaidos neleidžia daugeliui pavienių kompanijų būti lyderėmis – bendradarbiavimas mokslinių tyrimų ir technologijų srityje tampa vis platesnis ir svarbesnis.

Per pastarąjį dešimtmetį Europos puslaidininkių pramonė turėjo galimybių sustiprinti savo pozicijas aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros dėka visuose lygmenyse. Šios pastangos buvo palaikomos valstybinių institucijų tiek nacionaliniu, tiek Europos lygiu.

Artimoje ateityje elektronikos ir informacinių sistemų vaidmuo ir toliau augs, nes Europos bendruomenė susiduria su struktūrinėmis problemomis, tokiomis kaip gyventojų senėjimas, sveikatos priežiūros kainų didėjimas, transporto grūstys, kylančios energijos kainos, ir dėl to atsirandančiu poreikiu didinti gamybos efektyvumą tam, kad būtume konkurencingi pasaulyje. Europos gyventojai tikisi geresnės sveikatos priežiūros, saugesnių automobilių, geresnio energijos naudojimo, tobulesnių ryšių ir informacijos galimybių, geresnių pramogų ir saugumo visur.

Šie visuomeniniai iššūkiai yra svarbios (naujos) galimybės Europos pramonei. Iššūkis pirmiausiai yra nukreiptas į naujas pagrindines rinkas įvesti „de facto“ standartus ir tapti pasauliniais rinkų lyderiais daugelyje veiklos sričių.

Parama moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai turi augti atsižvelgiant į augantį lėšų poreikį, t.y. kainas ir taip pat į siekį pavyti konkurentus. Dėl nacionalinių pinigų panaudojimo efektyvumo ir atsižvelgiant į tai, kad Europa yra viena iš svarbiausių rinkų, Europą jungiančios programos tampa vis labiau reikšmingos.

CATRENE klasteris atitinka visa tai, kas buvo paminėta. Jis apima visus pagrindinius veikėjus: gamintojus, tiekėjus, dideles ir mažas kompanijas, daugelį rinkų, taip pat atsiliepia ir į socialinius iššūkius.

Ši nauja struktūra (klasteris) ne tik atspindi augančią šios pramonės šakos svarbą, bet ir svarbiausias tendencijas egzistuojančias nacionalinėse programose.

Taip pat pabrėžtinas ir CATRENE ryšys su kitomis programomis, veikiančiomis nanoelektronikos srityje – nacionalinėmis, ES Bendrosiomis (ES BP), Jungtinėmis technologijų iniciatyvomis (JTI) – ir su kitais programos „Eureka“ klasteriais.

CATRENE yra ketverių metų programa, kuri prasidėjo 2008 m. sausio 1 d. ir planuojama, kad tęsis iki aštuonerių metų. Pratęsimas yra sietinas su besikeičiančia puslaidininkių pramone ir šiuolaikiniu požiūriu į technologinę evoliuciją bei laiko apimtimi, reikalingo technologijoms sukurti.

CATRENE programos kūrimas yra Europos ir Europos kompanijų, sprendžiančių nano/mikroelektronikos problemas, siekis, suteikiantis galimybę pažangiausiems projektams, kurie atspindi visuomenės poreikius, gerina Europos ekonominį klestėjimą ir skatina Europos pramonę pirmauti pasaulinėje konkurencijoje.

Trukmė

2008 m. – 2012 m.

Technologijų sritis

CATRENE veikia informacinių technologijų srtityje.

Valstybės narės

   Prancūzija (šalis koordinatorė)    Olandija
   Belgija    Ispanija    Izraelis    Turkija    Švedija
   Italija    Vokietija    Austrija     Airija    Suomija

Svarbiausi dalyviai (organizacijos): Stmicroelectronics, Bull S.A. (Les Clayes-Sous-Bois), Alcatel Lucent, Thomson Silicon Component (On Behalf Of Thomson S.A.), Eads France S.A.S., Carl-Zeiss Smt Ag Lithography Optics Division System Engineering, Robert Bosch Gmbh (Gerlingen), Infineon Technologies Ag, Asm International N.V., Asml Netherlands B.V., Nxp B.V ir kt.

Struktūra

CATRENE vadovaujasi bendraisiais programos „Eureka“ principais. Ji yra pramonės inicijuota ir jos valdoma programa, kurią sudaro:

 • CATRENE taryba (valdyba)
 • CATRENE paramą teikianti grupė
 • Dvi CATRENE valdymo grupės (technologinė ir paraiškų). Šių struktūrų bendradarbiavimas atspindi CATRENE atskirų pramonės šakų ir šalių narių bendrą (jungtinį) indėlį.
 • CATRENE mokslinis komitetas. Jis teikia metines ataskaitas apie naujausią pažangą ir technologijų kryptis pasaulyje tam, kad būtų tobulinami CATRENE tarybos nustatyti metiniai tikslai ir siekiama konkrečios naudos Europos pramonei. 2010 m. CATRENE mokslinio komiteto sudėtis: http://www.catrene.org/web/about/SciComm2010.pdf

Klasteriniai projektai

Projektai, kurie inicijuojami klasterio viduje, yra vadinami klasteriniais projektais. Paprastai tai yra didelės apimties pramoninės iniciatyvos, kurioms vadovauja gerai pasaulyje žinomi pramoniniai koncernai. Klasteriniai projektai sujungia kartu dideles bei smulkaus ir vidutinio verslo įmones, kurios dažnai būna konkurentės, mokslinių tyrimų institucijas, universitetus tam, kad kartu pasidalintų riziką ir naudą, kurdamos inovacijas.

Kvietimai teikti paraiškas

CATRENE skelbia bent vieną kvietimą per metus.
Paraiškų vertinimas yra organizuotas taip, kad truktų mažiausiai laiko nuo paraiškos pateikimo iki CATRENE ženklo suteikimo. Visą vertinimo procesą koordinuoja CATRENE.

Paraiškos ciklas

Trečiasis programos CATRENE kvietimas teikti paraiškas prasidėjo 2010 m. vasario 1 d.

Pirminės projekto paraiškos (angl. PO – project outline) buvo teikiamos iki 2010 m. kovo 18 d. Pirminė paraiška yra privaloma, norint teikti pilną projekto paraišką (angl. FPP – full project proposal).
Pilnos projekto paraiškos priimamos nuo 2010 m. balandžio 1 d.
Kvietimas uždaromas 2010 m. birželio 1 d.
CATRENE ženklo suteikimas teigiamai įvertintoms paraiškoms planuojamas 2010 m. birželio 30 d.

Atrankos kriterijai

CATRENE klasteriniai projektai yra atrenkami vadovaujantis šiais kriterijais:
 • atitikimas CATRENE vizijai ir tikslams;
 • mokslinių ir taikomųjų tyrimų naujumas;
 • poveikis (panaudojimas, standartai, matomumas);
 • poveikis socialinėms reikmėms;
 • turimi gebėjimai mokslo ir technologijų srityje;
 • partnerių kompetencijos;
 • konsorciumo pajėgumas;
 • pasaulio rinkos prieinamumas.

Paraiškos yra teikiamos elektroniniu būdu tiesiogiai CATRENE biurui esančiame Paryžiuje. Paraišką viso konsorciumo vardu teikia koordinatorius.
Visus kvietimo dokumentus galite rasti adresu: http://www.catrene.org/web/calls/prepare_pp.php

Dėl detalios informacijos galima kreiptis tiesiogiai į CATRENE biurą adresu:
CATRENE Office
140 bis, rue de Rennes
75006 Paris
France
Tel.: +33 1 40 64 45 60
Fax: +33 1 40 64 45 89
Email: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Jei ketinate apsilankyti CATRENE biure, prašom susisiekti su biuru iš anksto, kad galėtumėte gauti reikalingus leidimus.

Lietuvos dalyvavimas CATRENE

CATRENE TREČIAS KVIETIMAS

Šiame kvietime pirmą kartą CATRENE programoje dalyvavo ir Lietuvos atstovai – UAB „Altechna“. Pateikta viena paraiška.

Eilės Nr. Pareiškėjas Pareiškėjo kontaktinis asmuo Akronimas Projekto pavadinimas Lietuvos dalyviai
1. Toppan Photomasks (Prancūzija) Dr. Michel Tissier POLL@22 „Push Optical Lithography to the Limit @22 nm... and beyond!“ UAB „Altechna“ 

CATRENE renginiai

Daugiau informacijos apie CATRENE renginius rasite adresu:
http://www.catrene.org/web/events/events_upcoming.php

Daugiau informacijos apie CATRENE rasite šiuo adresu: http://www.catrene.org/

© Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. Goštauto 12-219, LT-01108 Vilnius. Tel. +370 (5) 2644708; faksas +370 (5) 2312292; el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.