ITEA2 klasteris

E! 3674 ITEA2 – Europos lyderystė intensyvios programinės įrangos sistemose“ (Itea 2 – European Leadership In Software-Intensive Systems)

ITEA2 – tai pramonės vadovaujama mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programa, kuri užtikrina Europos lyderiavimą kuriant intensyvios programinės įrangos sistemas (SiS), kur programinė įranga sudaro reikšmingą dalį sistemos funkcionalume, kūrimo kainoje, rizikoje bei laike.

ITEA2 klasteris – tai strateginė Europos programa skirta pažangiems moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai programinės įrangos kūrime, taikyme ir aptarnavime. ITEA2 skatina tokius klasterinius projektus, kurių eigoje Europoje kuriama moderniausia programinė įranga.

Programinė įranga yra raktas į skaitmeninę revoliuciją, kuri yra neatskiriama pramoninės ir socialinės ateities dalis.

ITEA2 kilo iš prieš tai vykusio ir sėkmingai įgyvendinto „Eureka“ klasterio ITEA. Jį galima traktuoti kaip Europinio lygio sėkmės istoriją, kuri remiasi intensyvios programinės įrangos sistemų (SiS) ateities vizijos sukūrimu ir ITEA technologijų įžvalgos sustiprinimu.

ITEA2 šiuo metu siūlo ėjimą į priekį pasiremiant tuo, kas buvo sukurta ITEA programos, bei prisidedant savo sėkme ir išmoktomis pamokomis prie šios, naujos, ITEA2 programos besikeičiančiame pasaulyje. Galima teigti, kad ITEA2 išlaiko ITEA principinę viziją, tačiau ją pritaiko besikeičiančiame aktualiame globalizacijos kontekste.

Europa turi pripažinti programinės įrangos poreikių spragą – tai pagrindinis ITEA uždavinys, kuris išlieka ir ITEA2 iššūkiu. Tuo pačiu ITEA2 siekia vienu metu užtikrinti programinės įrangos kokybės standartus ir struktūrizuoti visų aplikacijų kūrimo procesą taip, kad jos galėtų būti lengvai integruojamos kasdieninėse veiklose.

Technologijų sritis

ITEA2 veikia informacinių technologijų srtityje.

Valstybės narės

  Olandija (šalis koordinatorė) 
   Švedija     Islandija     Suomija     Vokietija     Austrija 
   Norvegija     Prancūzija     Ispanija     Belgija     Izraelis 

Valstybės, kurios išreiškė susidomėjimą, bet dar nėra klasterio narės: Italija, Danija.

Svarbiausi dalyviai (organizacijos): Bull, Vinnova, Danijos mokslo agentūra, Daimlerchrysler, Bosh, Barco, Matimop, IKT Norge, Alcatel, Thomson, Euterna, Italtel, Philips, Siemens, Telvet, Thales, Danish Electronics, Nokia, Telvent Interactiva S.A, Bull S.A. (Les Clayes-Sous-Bois) ir kt.

Klasteriniai projektai 

Projektai, kurie inicijuojami klasterio viduje yra vadinami klasteriniai projektai. Paprastai tai yra didelės apimties pramoninės iniciatyvos, kurioms vadovauja gerai pasaulyje žinomi pramoniniai koncernai. Klasteriniai projektai sujungia kartu dideles bei smulkaus ir vidutinio verslo įmones, kurios dažnai būna konkurentės, mokslinių tyrimų institucijas, universitetus tam, kad kartu pasidalintų riziką ir naudą, kuriant inovacijas. Klasterinių projektų tikslas – sukurti ir komercializuoti naujas technologijas.

Kvietimai teikti paraiškas

ITEA2 prasidėjo 2006 m. Ši programa yra padalinta į du etapus, kurių kiekvienas turi savo specifinę darbo programą. Kvietimai teikti paraiškas ITEA2 klasteriniams projektams yra skelbiami kasmet.

Kiekvieno kvietimo ciklas trunka vienerius metus: nuo pirminės idėjos pateikimo metų pradžioje iki sėkmingos galutinės projekto paraiškos. Pirmosios projektinių idėjų pateikimo sesijos metu susiformavęs konsorciumas susitinka bendruose posėdžiuose ir kartu rengia galutinį projektinį siūlymą. Paraiškos yra vertinamos dviem etapais.

Paraiškos ciklas

Penktasis klasterio ITEA2 kvietimas teikti paraiškas prasidėjo 2010 m. vasario 1-2 d. Berlyne (Vokietija) vykusia projektinių siūlymų sesija.

Jai pasibaigus, susidarę konsorciumai iki 2010 m. kovo 26 d. turi pateikti pirminius projektų aprašymus, t.y. pirminę paraišką. Paraiškos formą gausite užsiregistravę internetu adresu:https://ips.itea2.org/login/home. Penktojo kvietimo paraiškos pateikimo terminas baigiasi 2010 m. kovo 26 d. 23.59 val. vietos laiku.

Kiekvienas projekto partneris iki 2010 m. balandžio 2 d. privalo paštu atsiųsti ITEA2 biurui „a Letter of Intent“. Norint informuoti ITEA2 biurą, galima prieš tai išsiųsti minėtą ketinimą faksu. Laiško formą rasite adresu: http://www.itea2.org/attachments/8/Letter_of_Intent.doc

2010 m. birželio 3 d. yra skelbiami pirminių projektų paraiškų vertinimai.
Atrinktų sėkmingų pirminių paraiškų konsorciumai yra kviečiami pateikti pilną projekto paraišką.
2010 m. pabaigoje vyksta galutinis rezultatų paskelbimas. ITEA2 ženklas suteikiamas geriausiems projektams.
2011 m. galima kreiptis dėl nacionalio finansavimo.

Paraiškos dalyvauti ITEA2 klasteriniame projekte yra teikiamos elektroniškai tiesiogiai klasterio sekretoriatui, esančiame Eindhovene (Olandija). Paraišką viso konsorciumo vardu teikia koordinatorius.

Informaciją apie kvietimą ir su tuo susijusius dokumentus galite rasti adresu:
http://www.itea2.org/po_phase 

Lietuvos dalyvavimas ITEA2

ITEA2 ŠEŠTASIS KVIETIMAS

ITEA2 ženklas buvo suteiktas dviems projektams.

Eilės Nr.

Pareiškėjas

Pareiškėjo kontaktinis asmuo

Akronimas

Projekto pavadinimas

Lietuvos dalyviai

Projekto pradžia

1.

Suomijos VTT techninių tyrimų centras (VTT Technical Research Centre of Finland)

Johan Plomp

ITEA2 11005 Empathic

„Enabling intention and emotion aware products“

KTU, UAB „Fazer Lietuva“,

UAB „Rūta“

2012-10-01

2.

Derinama

-

ITEA2 11021 My Sleep

„Unobtrusive Sleep Monitoring“

LSMU, UAB „Baltec CNC technologies“

2013

Šiame kvietime, I etape buvo pateiktos trys paraiškos su Lietuvos dalyviais. Į antąjį etapą pakliuvo trys paraiškos.

Eilės Nr.

Pareiškėjas

Pareiškėjo kontaktinis asmuo

Akronimas

Projekto pavadinimas

Lietuvos dalyviai

Projekto pradžia

1.

Suomijos VTT techninių tyrimų centras (VTT Technical Research Centre of Finland)

Johan Plomp

ITEA2 11005 Empathic

„Enabling intention and emotion aware products“

KTU, UAB – tikslinama

2012-04-01

2.

Philips Electronics (Olandija)

Jean Gelissen

 

ITEA2 11021 My Sleep

„Unobtrusive Sleep Monitoring“

LSMU, UAB „Baltec CNC technologies“

2012-09-01

3.

-

Jan-Olov Johansson,

(Švedija)

ITEA 2 11020 SITAC

„Social Internet of Things – Apps by and for the Crowd“

MRU, UAB „No Magic Europe

2012-07-01

ITEA2 PENKTAS KVIETIMAS

Šiame kvietime buvo pateikta viena paraiška, kurioje dalyvauja Lietuvos atstovai.

Eilės Nr.

Pareiškėjas

Pareiškėjo kontaktinis asmuo

Akronimas

Projekto pavadinimas

Lietuvos dalyviai

Projekto pradžia

1.

JSC Barco NV (Belgija)

Augustin Grillet

ITEA2 10037 ATAC

„Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems“

KTU, UAB „Equinox Europe“, UAB „Singletonas“

2011-10-01

ITEA2 ženklas buvo suteiktas vienam projektui. 

Eilės Nr.

Pareiškėjas

Pareiškėjo kontaktinis asmuo

Akronimas

Projekto pavadinimas

Lietuvos dalyviai

Projekto pradžia

1.

Fraunhofer IESE (Vokietija)

Johannes Kloos

ATAC

„Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems“

KTU, UAB „Equinox Europe“, UAB „Singletonas“

2011-04-01

ITEA2 KETVIRTAS KVIETIMAS

ITEA 2 kvietimas teikti paraiškas yra dvipakopis. Šiame kvietime buvo pateiktos trys paraiškos su Lietuvos dalyviais. Visos trys paraiškos pakliuvo į antąjį etapą. Antrajam etapui buvo pateiktos trys paraiškos su Lietuvos dalyviais. Vieno projekto koordinatorė yra Lietuva.

Eilės Nr.

Pareiškėjas

Pareiškėjo kontaktinis asmuo

Akronimas

Projekto pavadinimas

Kiti Lietuvos dalyviai

Projekto pradžia

1.

KTU

Gražina Juodeikienė

ACOUSTICS

 „Acoustic wave application for the analysis of the quality and safety of porous food and non-food matrices“

KTU UI, VU, UAB „Ustukių malūnas“

2011-01-01

2.

VTT

(Suomija)

Juho Perälä

UBITEST

„Automated Testing Framework for Ubiquitous Software“

KTU,

UAB „Equinox Europe“

2010-09-01

3.

Philips Consumer Lifestyle B.V.

Kees Tuinenbreijer

FFCC

„Family, Friends, Colleagues Connect“

KTU E-mokymosi technologijų centras, UAB „Mediaworks“

2009-09-01

ITEA2 ženklas buvo suteiktas dviems projektams, kuriuose dalyvauja Lietuvos institucijos.

Eilės Nr.

Pareiškėjas

Pareiškėjo kontaktinis asmuo

Akronimas

Projekto pavadinimas

Kiti Lietuvos dalyviai

Projekto pradžia

1.

KTU

(Lietuva)

Gražina Juodeikienė

09041 ACOUSTICS

 „Acoustic wave application for the analysis of the quality and safety of porous food and non-food matrices“

KTU UI, VU, UAB „Ustukių malūnas“

2011-01-01

2.

Philips Consumer

(Belgija)

Lifestyle B.V.

Kees Tuinenbreijer

09020 FFCC

„Family, Friends, Colleagues Connect“

KTU E-mokymosi technologijų centras, UAB „Mediaworks“

2010-09-01

ITEA2 TREČIAS KVIETIMAS

Šiame kvietime pirmą kartą ITEA2 programoje dalyvavo ir Lietuvos atstovai. 2008 m. vasario 21-22 d. Amsterdame (Olandija) Lietuvos atstovai: prof. Alfonsas Vainoras iš Kauno medicinos universiteto Kardioligijos instituto ir dr. Stasys Korsakas iš UAB „Kardiosignalas“ pristatė savo idėjas ir ieškojo galimybių įsijungti į besiformuojančius projektų konsorciumus. Dalyvavimas trečiajame ITEA2 kvietime Lietuvai buvo sėkmingas, nes mokslininkai įsijungė į konsorciumo, kuriam vadovavo Philips kompanija veiklą. Konsorciumo pateiktas projektinis siūlymas GUARANTEE sėkmingai praėjo du vertinimo etapus. Projektas pradedamas įgyvendinti 2009 m. liepos 1 d. Projekte dalyvauja 41 partneris iš 12 šalių.

Eilės Nr.

Pareiškėjas

Pareiškėjo kontaktinis asmuo

Akronimas

Projekto pavadinimas

Kiti Lietuvos dalyviai

Projekto pradžia

1.

Philips Research

(Olandija)

Bart van Rijnsoever

GUARANTEE

„A guardian angel for the extended home environment“

KMU KI, KMU Geriatrijos klinika, KTU, UAB „Kardiosignalas“

2009-07-01

ITEA2 renginiai

Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra 2009 m. lapkričio 27 d. suorganizavo antrą renginį, skirtą ITEA2 klasteriui ir jo penktojo kvietimo pristatymui - „Eureka“ klasteris ITEA 2 – galimybės mokslui ir verslui informacinių technologijų srityje“.
Renginio metu buvo pristatyti programos „Eureka“ ITEA2 klasterio tikslai, uždaviniai bei perspektyvos, paraiškų rengimo ir vertinimo aspektai, Lietuvoje esantys finansiniai instrumentai, skirti inovacijoms remti, pasidalinta patirtimi apie Lietuvos atstovų dalyvavimą ITEA2 klasteryje. Informacinės dienos metu pranešimus skaitė ITEA2 biuro vadovas Rudolfas Haggenmulleris, projektų koordinatorius Erikas Rodenbachas bei pranešėjai iš Lietuvos.
ITEA2 renginio, vykusio Vilniuje 2009 m. lapkričio 27 d.:

Daugiau informacijos apie ITEA2 tarptautinius renginius rasite adresu:
http://www.itea2.org/news_and_events

Daugiau informacijos apie ITEA2 rasite šiuo adresu: http://www.itea2.org

© Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. Goštauto 12-219, LT-01108 Vilnius. Tel. +370 (5) 2644708; faksas +370 (5) 2312292; el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.