Dalyvavimo taisyklės

Kas gali dalyvauti EUROSTARS programoje?

Eurostars programoje gali dalyvauti ir finansavimą gauti tik juridiniai asmenys:

 • mokslo ir studijų institucijos;
 • universitetų ligoninės;
 • įmonės.

Juridinis asmuo – įsteigtas pagal nacionalinę, Bendrijos arba tarptautinę teisę, turintis teisnumą ir savo vardu galintis įgyti teisų ir prisiimti įsipareigojimus. 

Reikalavimai projektui

 • Projektą koordinuoti turi mokslinius tyrimus vykdanti maža ar vidutinė įmonė, kuri moksliniams tyrimams skiria 10 ar daugiau procentų savo apyvartinių lėšų arba 10 ar daugiau procentų darbuotojo visos darbo dienos ekvivalento.
 • Projekto partneriais gali būti įmonės, mokslo ir studijų institucijos, mokslinių tyrimų centrai, kiti juridiniai asmenys.
 • Projekte turi dalyvauti ne mažiau kaip dvi nepriklausomos institucijos iš skirtingų EUROSTARS programos valstybių narių.
 • MVĮ biudžetas sudaro ne mažiau nei 50 procentų viso projekto biudžeto.
 • Projekto trukmė gali būti ne daugiau kaip 3 metai ir planuojamas produkto įdiegimas į rinką per 2 metus po projekto pasibaigimo.
 • Vadovaujantis nacionalinėmis taisyklėmis projekte privalo dalyvauti maža ar vidutinė įmonė iš Lietuvos. Agentūros skiriamos lėšos vienam projektui finansuoti negali viršyti 300 tūkst. eurų. 

Kada, kam ir kaip teikiamos paraiškos?

Dalyvavimo paraiškas teikiamos “Eureka” sekretoriatui elektroniniu būdu pagal skelbiamus kvietimus. Daugiau informacijos:

Kartu su dalyvavimo paraiška kiekvienas dalyvis privalo pateikti patvirtintą (atitinkamos institucijos) finansinę atskaitomybę už praėjusį laikotarpį ir konsorciumo sutarties projektą.

Į ką būtina atsižvelgti sudarant konsorciumo sutartį?

Konsorciumas – tai projekto dalyvių visuma. Teikiant projektą būtina pateikti ir konsorciumo sutarties projektą, kuris yra vertinamas ekspertų.

Rekomenduojamos konsorciumo sutarties dalys:

 • Įžanga ir sąvokos
 • Sutarties objektas
 • Projekto įgyvendinimas
 • Valdymas
 • Bendros finansinės nuostatos
 • Konfidencialumas ir viešinimas
 • Intelektinės nuosavybės teisės (nuosavybės ir projekto rezultatų apsauga)
 • Prieigos teisės (projekto rezultatų naudojimo teisės)
 • Atsakomybė
 • Baigiamosios nuostatos
© Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. Goštauto 12-219, LT-01108 Vilnius. Tel. +370 (5) 2644708; faksas +370 (5) 2312292; el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.