Finansavimas

Kokie projektai gali gauti finansavimą?

Finansuojami tik tarptautinių ekspertų labai gerai įvertinti ir Aukščiausio lygio pareigūnų posėdyje „Eureka“ sekretoriate patvirtinti projektai. Skiriamos lėšos tik tinkamoms, t. y. realioms ir pagrįstoms išlaidos, patirtoms vykdant projekto veiklas ir projekto metu. 

Kuo vadovaujantis vyksta finansavimas?

Programa „Eurostars“ nėra finansuojanti institucija. Kiekviena „Eurostars“ valstybė narė savo projekto dalyvį finansuoja nacionalinėmis ir/arba privačiomis lėšomis. Projektai finansuojami vadovaujantis nacionalinėmis finansavimo taisyklėmis, kurios yra patvirtintos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2014 spalio 22 įsakymu nr. 2V-140.

Kokį finansavimą galima gauti?

Finansavimas skiriamas projekto vieneriems finansiniams metams (sausio 1 d. – gruodžio 31 d.). Finansavimas gali būti skiriamas tiek avansiniu būdu, tiek kompensavimo. Finansavimo intensyvumas priklauso nuo pareiškėjo teisinės formos, projekto sąmatos pagrįstumo, einamųjų metų valstybės asignavimų, skirtų programai vykdyti bei vykdomų projekto veiklų. Didžiausias leistinas finansavimo intensyvumas gali siekti:

 1. Mokslo ir studijų institucijų ir universitetų ligoninių neekonominei veiklai – iki 100 % jų tinkamų išlaidų;
 2. MVĮ, didelių įmonių, mokslo ir studijų institucijų, atitinkančių MVĮ kategoriją, ekonominei veiklai:

Agentūros skiriamos lėšos vienam projektui finansuoti negali viršyti 300 tūkst. eurų. 

Kas gali gauti finansavimą?

Finansavimą Lietuvoje gali gauti:

 • mokslo ir studijų institucijos, jeigu vykdo projektą kartu su Lietuvoje įregistruota MVĮ ar didele įmone, kurių finansinė dalis yra ne mažesnė kaip mokslo ir studijų institucijos(-ų);,
 • mažos ir vidutinės įmonės.
 • didelės įmonės.

Kokios gali būti projekto išlaidos?

Finansavimas yra skiriamos Projektų pramoniniams moksliniams tyrimams ir (arba) bandomajai taikomajai veiklai , nefinansuojamiems iš kitų finansavimo šaltinių.

Projekto biudžete gali būti numatomos šios išlaidos:

Tiesioginės išlaidos:

 • išlaidos projekto personalui: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą, išlaidos komandiruotėms;
 • išlaidos priemonėms ir įrangai: ilgalaikio turto įsigijimo/nusidėvėjimo arba amortizacijos išlaidos;
 • išlaidos pagal sutartis;
 • išlaidos medžiagoms, atsargoms ir panašiems produktams;

Netiesioginės išlaidos:

 • visos tinkamos išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto veikloms vykdyti, tačiau yra būtinos ir tiesiogiai susijusios su projekto tiesioginėmis išlaidomis ir kurias galima užfiksuoti apskaitos sistemoje ir pagrįsti kaip išlaidas, tiesiogiai susijusias su tinkamomis tiesioginėmis išlaidomis projektui įgyvendinti;
 • visos administracinio, techninio bei logistinio pobūdžio struktūrinės ir pagalbinės veiklos išlaidos, kurios yra būtinos lėšų gavėjo projekto veikloms vykdyti ir todėl negali būti visiškai priskirtos projektui.

Ataskaitų tvirtinimas

© Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. Goštauto 12-219, LT-01108 Vilnius. Tel. +370 (5) 2644708; faksas +370 (5) 2312292; el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.